Volymberäkning

Volymberäkning

Volymberäkningar med drönare

Volymberäkning med drönare har blivit allt mer populära under de senaste åren eftersom tekniken blivit bättre och tillgänglig. 

Volymberäkning kan användas för att uppskatta mängden material som behöver tas bort (eller läggas till) på en projektplats, mäta högar och stenbrott, eller bestämma mängden mark som behövs för byggprojekt.

Använd drönare för volymberäkningar

Traditionella volymberäkningar kräver ofta flera personer och många uppskattade beräkningar. Det är tidskrävande, kan ta veckor att rapportera och är dyrt. Denna metod tenderar att lämna utrymme för mycket subjektivitet och fel, vilket resulterar i oexakta eller inaktuella resultat.

Lyckligtvis gör drönteknologi det möjligt att utföra volymetriska beräkningar i realtid till en bråkdel av kostnaden och tiden som krävs av traditionella metoder. Resultaten är exakta, beräkningarna rapporteras omedelbart, och kostnaden är avsevärt lägre.

Med personer så krävs det att allt arbete runt högen upphör, vilket kan leda till förseningar i schemat och avbrott i arbetsflödet. Drönare tillåter att arbetet på platsen kan fortsätta som vanligt eftersom säkerhetsriskerna minimeras.

Rulla till toppen